Vision & formål

Hjælpesporets Vision

Vi vil på bæredygtig vis arbejde på at skabe en bedre livskvalitet for alle sårbare borgere i Herning Kommune og omegn.

Mission

Vi vil gennem et godt samarbejde med lokalsamfundets private borgere, boligforeninger, firmaer og Herning kommune være en synlig og central samarbejdspartner for alle, der arbejder for sårbare mennesker.

Vi vil dyrke tiltag, der fremmer vores mission, som er:

  • At hjælpe flest muligt sårbare i Herning kommune og omegn
  • At skaffe ting, tøj, sko, møbler, gaver, julehjælp etc. til sårbare personer og familier gennem vores netværk på de sociale medier.
  • At øge bæredygtigheden i samfundet, og udnytte alle ressourcer bedst muligt.
  • At tage et socialt ansvar i vores lokalområde.

Formål

Hjælpesporet er en almennyttig, velgørende, frivillig forening, som arbejder for at hjælpe sårbare mennesker i Herning Kommune og omegn.

De sårbare hjælpes ofte med tøj, møbler, sko, legetøj, køkkenting eller andre lignende ting. Vi modtager genbrugstøj og -ting fra private og virksomheder, og videregiver dette til de, som søger hjælp. På samme vis donerer vi også ting til ældre, syge, hjemløse samt institutioner som varmestuer, forsorgshjem, krisecentre og børnehjem.

Vi vil specielt i julemåneden give en håndsrækning til personer og familier med julehjælp i form af en julekurv og julegaver til børnene i familien. Læs mere om Hjælpesporets julehjælp.

FN's Verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er en omfattende og ambitiøs dagsorden med potentiale til at forandre verden i en mere bæredygtig og retfærdig retning, hvor ingen lades i stikken.

I Hjælpesporet tilslutter vi os verdensmålene, og arbejder med dem på flere niveauer i vores indsatser og projekter. Verdensmålene fungerer som inspiration og pejlemærke for, hvordan vi kan gøre en forskel og sikre en positiv udvikling til gavn for dem vi hjælper, lokalsamfundet og miljøet.

Nedenfor ses 3 eksempler på, hvordan FN’s verdensmål rammer naturligt inden for Hjælpesporets arbejde.

Hjælpesporet

Afskaf alle former for fattigdom

Ifølge Danmarks statistik lever 250.532 mennesker under fattigdomsgrænsen i Danmark, og af dem er 61.185 børn. Kilde marts 2021: Rådet for socialt udsatte. Læs mere.

Hjælpesporet hjælper sårbare familier, unge og ældre i en udsat position med tøj, sko, køkkenting og alle former for hverdagsting og hjælpen er gratis. Alle mennesker har ret til de mest basale ting, uanset hvilken situation de står i. Vi vil forbygge marginalisering og ikke mindst forebygge at børn føler sig uden for fællesskabet, når der ikke er råd til nyt tøj eller at kunne fejre fødselsdag.

Hjælpesporet sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

For Hjælpesporet er det vigtigt at kunne være med til at fremme trivsel og livskvalitet for sårbare personer. Dette forsøger vi at bidrage til ved at personen kan få det de mangler gratis, ved at yde fødselsdagshjælp til børn, konfirmationshjælp, Julehjælp m.m. 

Vi hjælper personer i alle aldersgrupper, og vil med den nuværende hjælp og kommende aktiviteter forsøge at øge trivsel og mindske ensomhed.

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer 

I alt hvad vi gør, har vi fokus på bæredygtighed og genbrug. Vi indsamler gode brugte ting fra private, og giver det gratis videre til sårbare personer. 

De ting, vi modtager, som vi ikke kan anvende til vores formål, bliver givet videre til andre organisationer og projekter. Dette f.eks. til hjælpearbejde i Afrika og Mellemøsten. De tekstiler der ikke kan genbruges gives videre til bl.a. pudefyld.

Værdier

Hjælpesporet er en nonprofit organisation og helt uafhængig af partipolitiske, religiøse og kommercielle interesser.

Gennem foreningen øger vi økonomisk, social og lokal bæredygtighed, og bæredygtighed er til stede i de projekter, vi gennemfører.

Struktur

Foreningen fungerer med udelukkende frivillige, og ingen ansatte. Gennem en selvkonstituerende bestyrelse organiseres foreningen gennem en relativ flad ledelsesstruktur, men med klare ledere i form af bestyrelsen.

For at fremme samspillet mellem frivillige og bestyrelsen, skal vi have formuleret klare roller og arbejdsopgaver. Hvem har det endelige ansvar i forskellige situationer, ansvar for strategiudvikling, mediekontakt, kontakt med andre aktører etc.

Læs mere om Hjælpesporet.

Vil du vide mere om at være frivillig, så kontakt os.

Målsætning

  1. Hjælpesporet skal skabe sig et markant brand i Herning, så kendskabsgraden øges, og vi derved kendes af flere private, firmaer, samt ansatte på Herning Kommune.

 

  1. Vi vil engagere de frivillige på bedst mulig vis, så de får indsigt i foreningen og ejerskab overfor foreningens virke.

 

  1. Vi vil styrke vores fundament og strategi, så vi bliver stærkere i vores arbejde med de sårbare.

Hjælpesporet

Adresse: Teglvænget 97, 7400 Herning

CVR: 34753474

Email: info@hjaelpesporet.dk

Åbningstider

Kun åbent efter aftale.

Indleveringsdage 2-4 gange om måneden.

Se datoer i begivenheder på vores Facebook.

Følg os på Facebook og Instagram

Copyright © All Rights Reserved.